Huize Kakelbont is een officieel crisisopvanghuis en functioneert onder de vlag van Horizon Pleegzorg. We bieden kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen een veilige plek. Wij bieden deze kinderen tijdelijk een warm nest.

Crisisopvang In de loop der jaren hebben vele samenlevingsvormen bestaan. E�n gemeenschappelijk kenmerk hebben ze allemaal: mensen leven samen, omdat ze de nabijheid en steun van andere mensen nodig hebben. Er ontstaan veel problemen wanneer om welke reden dan ook aan deze basisbehoefte niet meer wordt voldaan.

Het gezin als leefsituatie, waarin warmte, aandacht en steun voor elkaar is, blijft de hoeksteen van de samenleving. Wij hebben in hart en op korte termijn ook in huis ruimte voor kinderen die hulp nodig hebben. Om tot een goed resultaat te komen is financi�le hulp noodzakelijk. Het realiseren van de gewenste optimale opvangruimte vergt de nodige investeringen.

Er is in Nederland toch een ernstig tekort aan crisisplaatsen en vooral aan plaatsen waar een kind acuut terecht kan. Er zijn weinig 24 uurs beschikbare plekken waar kinderen in noodsituaties naar toe gebracht kunnen worden.

Kinderen die bij ons komen wonen komen veelal uit een chaotische leefsituatie en zijn vaak bang, onzeker en verdrietig. Het bieden van veiligheid, zekerheid en structuur brengt rust in het leven van het kind. Het is daarom belangrijk een vertrouwensband met de kinderen op te bouwen. Door regelmaat en structuur te bieden weten de kinderen al snel waar ze aan toe zijn en die zekerheid geeft ze veiligheid. De geboden zorg en individuele aandacht bieden houvast, veiligheid en hopelijk wat vreugde.